Kodukord

 1. Sparta Spordikooli jalgpallisektsiooniga  liitumine ja lahkumine

  1. Peale testaega (kuni 2 nädalat) peab iga lapsevanem teatama treenerile, kas laps loobub või soovib liituda Sparta Spordikooli (edaspidi Spordikooli) treeninggrupiga.
  2. Liitumiseks tuleb esitada Spordikooli jalgpalli sektsiooni kodulehe kaudu andmed lapse ja lapsevanema kohta.
  3. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu või aastamaksu vastavalt Sparta Spordiseltsi poolt kehtestatud määrale. Tasu määrad avaldatakse kodulehel http://jalgpall.spartasport.ee/kontakt/.
  4. Liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud. Soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat. Soodustuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Sparta Spordiseltsile.
  5. Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Spordikooli treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus (kirjaliku avalduse alusel).
  6. Spordikooliga liitumisel nõustub lapsevanem sellega, et lapsele Tallinna linna poolt määratud pearahade kasutusõiguse saab Sparta Spordiselts. Kui pearahad laekuvad mõnda muusse klubisse või spordikooli on Sparta Spordiseltsil õigus lapse liikmemaksu suurendada kuni 50%.
  7. Soovist Spordikoolist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult Sparta Spordiseltsile või e-maili teel  (info@sparta.ee) vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.
    
 2.  Treeningud ja võistlused

  1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 2-4 korda nädalas.
  2. Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.
  3. Kõigil treeninggrupi lastel (v.a. algajate grupp esimesel treeningaastal) on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel.
  4. Informatsioon treeningutest, võistlustest ja muudest korralduslikest küsimustest avaldatakse Spordikooli jalgpalli sektsiooni kodulehel http://jalgpall.sparta.ee.
    
 3.  Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängijad

  1. Kõik noormängijad, kes on Sparta Spordiseltsi all registreeritud ENMV-le ning kellele on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.
  2. Juhul kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud teatama sellest varakult treenerile, et oleks võimalik teha võistkonnas korrektiive.
  3. ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel Sparta Spordiseltsiga.
  4. Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.
    
 4. Lapsevanema kohustused

  1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult kas treeneri või Sparta Spordiseltsi juhtkonna poole.
  2. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub enda ja teiste laste juhendamisest.
  3. Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Lapsevanem annab Spordikooliga liitudes nõusoleku soetada oma vahenditega lapsele Spordikooli poolt kinnitatud võistlusvorm (esindusvorm).
  4. Lapsevanemal on vastutus noorsportlase igaaastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest.